Följ Destination Eskilstuna

​Besöksnäringen i 4 Mälarstäder slår rekord i jobbtillväxt

Pressmeddelande   •  Maj 29, 2017 10:00 CEST

Sundbyholms gästhamn vid Mälaren, fotograf Pierre Pocs

Pressmeddelande 2017-05-29

För andra året i rad mäter kommunerna i 4 Mälarstäder de regionala turismeffekterna i Eskilstuna, Västerås, Enköping och Strängnäs. Under 2016 ökade turismomsättningen med 9 procent medan antalet årsanställda redovisar en ökning med 11,6 procent jämfört med 2015. Omsättningen för inkommande och inomregionala resor uppgår under 2016 till 5,4 miljarder kronor.

Restauranger, resor och transporter samt kultur och tjänster är de tre branscher som står för flest antal årsverken inom turismnäringen i regionen. Regionens turister spenderade sina turistkronor i följande ordning: 52 procent i varuhandel, 19 procent på restaurangbesök, 12 procent på logi, transport och resor 11 procent och kultur/tjänster 6 procent.

– Mälaren och vår stadsnära natur- och kulturmiljö är en för städerna gemensam resurs, men underutnyttjad i fråga om turistupplevelser. Därför är vårt samarbete med turistföretagare och rederier i 4 Mälarstäder för framtagning av nya produkter i och intill Mälaren mycket viktig, säger Pernilla Törngren, ansvarig Tourist Information på Västerås Marknad och Näringsliv AB.

Under 2016 hade de 4 Mälarstäderna totalt ca 917 000 gästnätter på hotell, stugby, vandrarhem och camping, vilket är en ökning med 4 procent mot föregående år. Camping står för cirka 33 procent av det totala antalet kommersiella gästnätter och har ökat med 22 procent mot föregående år. Antalet gästnätter på hotell under 2016 är oförändrat jämfört med 2015.

Affärsresenärer stod för närmare 6 av 10 gästnätter på hotell i regionen år 2016. Beläggningen på hotell under vardagar var i 4 Mälarstäder 10 procent högre än riket. Gästnätter på hotell genererade av fritidsresenärer ligger istället tio procent lägre än riket och uppgår till 25 procent.

– Både Eskilstuna och Västerås Convention Bureau har under många år arbetat proaktivt med värvning av möten och kongresser. Dessutom har vi en hög koncentration av stora företag i städerna vilket alltid är gynnsamt för besöksnäringen då de genererar affärsresenärer – berättar Sofie Lidholm, ansvarig för Västerås Convention Bureau på Västerås Marknad och Näringsliv AB.

Regionen ökade antalet dagbesök från 3,1 till 3,2 miljoner under 2016.

De inhemska besökarna till regionen utgörs i huvudsak av personer mellan 31 och 65 års ålder: Det främsta syftet med inhemska fritidsbesök är att besöka släkt & vänner följt av lugn och ro/avkoppling och shopping.

Regionen redovisar en exportandel motsvarande 9 procent under 2016 vilket är en minskning med 3 procent jämfört med 2015. Riket visar under samma period en uppgång med 2 procentenheter från 23 till 25 procent. Totalt redovisade regionen 86 598 utländska gästnätter fördelat på hotell, stugby, vandrarhem och camping under 2016. De största utländska marknaderna är fortsatt Tyskland, Norge och Finland.

– Besöksnäringen uppvisar en mycket stark tillväxt i regionen. Privatturismen fortsätter att öka vilket bekräftar behovet av fortsatt samarbete mellan städerna för att utveckla antalet reseanledningar. Genom affärssamarbeten över kommungränserna har vi alla möjligheter att lyfta fram och paketera våra otroliga natur- och kulturupplevelser på och intill Mälaren, säger Maria Ringström, Destinationsutvecklare, Destination Eskilstuna AB.

Bakgrundsinformation

Kommunstyrelserna i Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås kommun har tecknat en avsiktsförklaring om fördjupat samarbete mellan städerna: 4 Mälarstäder i samverkan. Stockholm och Mälardalen är en expansiv region. För att ta tillvara denna möjlighet fördjupar kommunstyrelserna i 4M sitt samarbete för att utveckla gemensamma intressen. Utgångspunkter för samarbetet är att det ska stärka de fyra städerna i regionsamarbetet och skapa mervärde för de samverkande städerna, dess invånare, företagare och besökare.

Kontakt

Maria Ringström, Destinationsutvecklare på Destination Eskilstuna AB, Maria@eskilstuna.nu, 0721-88 90 29

Sofie Lidholm, ansvarig, Västerås Convention Bureau på Västerås Marknad och Näringsliv AB, Sofie.lidholm@vasteras.se, 076-569 03 77

Pernilla Törngren, ansvarig Tourist Information på Västerås Marknad & Näringsliv AB, Pernilla.torngren@vasteras.se, 021-39 01 01

Linda Karlsberg, tf Förvaltningschef Upplevelseförvaltningen, Enköpings Kommun, Linda.karlsberg@enkoping.se, 0171-62 54 02

Anette Lilja, turismansvarig på Strängnäs Kommun, Anette.lilja@strangnas.se, 0152-297 91

Destination Eskilstuna AB ska vara den samlade kraften för att positionera Eskilstuna som en attraktiv ort att besöka och bo, studera, verka och investera i för turister, invånare, studenter, företagare, talanger samt potentiella inflyttare.

Bolagets övergripande mål är att verka för att Eskilstuna ska vara ett starkt varumärke och stimulera hållbar tillväxt i form av fler arbetstillfällen inom besöksnäringen och kreativa näringar.

Destination Eskilstuna AB - en del av Eskilstuna kommunkoncern.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera