Följ Destination Eskilstuna

Stark tillväxt i Eskilstunas handel

Pressmeddelande   •  Okt 22, 2014 15:00 CEST

PRESSMEDDELANDE   2014-10-22

 Idag på eftermiddagen presenterades den första handelsindexrapporten för Eskilstuna framtagen av HUI Research på Elite Stadshotellet i Eskilstuna.

Rapporten är ett första resultat av det samverkansprojekt som initierades av Eskilstuna Innerstad, Tuna Park, Gamla Staden, Eskilstuna Marknadsföring och Eskilstuna kommun vid årsskiftet 2013. Det är första gången som Eskilstuna Innerstad, de olika handelsplatserna samt kommun och destinationsbolag går samman i syfte att kartlägga hur handeln och servicenäringens utveckling ser ut i Eskilstuna, men också hur utvecklingen under de senaste åren påverkats av bland annat stora etableringar av handelsområden i vår närregion.

Målet med samverkansprojektet är att ta fram verktyg och åtgärder för att fram till år 2020 uppnå +100 i handelsindex för Eskilstuna. Eskilstuna befinner sig i dagsläget på ett handelsindex motsvarande 94. Målsättningen för varje destination är att uppnå åtminstone 100. Det vill säga att vi fångar upp all den konsumtion som borde kunna äga rum på destinationen.

Ett första steg är att genom HUI Researchs rapport kartlägga nuläget för handeln och servicenäringen i innerstaden och de externa handelsplatserna.

-  ”Resultatet i rapporten är positivt och Eskilstuna uppvisar en stark tillväxttakt motsvarande 16 % mellan åren 2008–2013. Vi får också redovisat att etableringar av stora handelsplatser i vår närregion inte nämnvärt påverkat handelns omsättning i Eskilstuna. Vi bör vara stolta och positiva över en sådan utveckling, men vi kan inte slå oss till ro med detta. Mer måste göras för att uppnå ett handelsindex på +100” säger Isabel Gölles, VD Eskilstuna Innerstad.

Rapporten visar även att en stor marknadsandel, 71 % för dagligvaruhandel samt 43 % av sällanköpshandel äger rum under ”Övrig kommun”.  Det vill säga icke namngivna handelsplatser i rapporten.

-  ”Vi har dragit slutsatsen att en stor del av dessa marknadsandelar utgörs av omsättning i handelsområden som Folkesta och Skiftinge. Det är en mycket viktig vetskap och representanter för dessa handelsområden har nu bjudits in att delta i samverkansgruppen och vårt fortsatta arbete” berättar Isabel Gölles.

Med stöd av rapporten från HUI Research och redan genomförda undersökningar i arbetet med varumärkesresan för Eskilstuna har ytterligare behov av analys identifieras som nödvändig för att skapa den verktygslåda med åtgärder som ska stimulera handeln och servicenäringen att nå +100 i handelsindex.

Under första kvartalet 2014 kommer ytterligare en informationsträff att arrangeras för att informera näringens aktörer och övriga intressenter om hur arbetet fortlöper.

Hela rapporten hittar du längst ned på sidan under Dokument.

För mer information:

Maria Ringström, Destinationsutvecklare, Eskilstuna Marknadsföring
Telefon: 0721-88 90 29
E-post: maria@eskilstuna.nu

Isabel Gölles, VD, Eskilstuna Innerstad
Telefon: 072-704 39 59
E-post: isabel.golles@eskilstunainnerstad.se

Mikael Jonsson,Näringslivsutvecklare, Eskilstuna kommun
Telefon: 016-710 84 04, 073-950 63 00
E-post: mikael.jonsson@eskilstuna.se

Fred Larsson, Centrumledare/ordförande Föreningen Gamla Staden Eskilstuna
Telefon: 0708-700 862, 0709-720 249
E-post: info@gamlastadeneskilstuna.org

Marika Vänskä, Centrumledare, Tuna Park
Telefon: 070-2618508
E-post: marika@tunapark.se


Eskilstuna Marknadsföring AB sedan 1996 haft Eskilstuna kommuns och näringslivets uppdrag att vara den samlade kraften för att synliggöra och marknadsföra Eskilstuna som en attraktiv ort att besöka, bo och leva i, studera och verka i, för turister, andra besökare, invånare, studenter, företagare, talanger samt potentiella inflyttare. Bolaget ägs till 40 % av Eskilstuna kommun och till 60 % av näringslivet.

Eskilstuna Marknadsföring AB verkar huvudsakligen inom besöksnäringens tre områden privatturism, affärsturism samt evenemang. Vi driver Eskilstuna Turistbyrå, Eskilstuna Convention Bureau samt ansvarar för den operativa delen av varumärket Eskilstuna.

Eskilstuna Marknadsföring ska verka för Eskilstunas bästa.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera