Följ Destination Eskilstuna

​Unikt samarbete mellan handelsplatserna i Eskilstuna genom Affärsplan Eskilstuna

Pressmeddelande   •  Dec 08, 2016 13:37 CET

Handla för Eskilstuna

Rapporter visar att eskilstunaborna fortsätter att göra en del av sina inköp på annan ort vilket påverkar vår egen stads framtida utbud, därför är det viktigt att visa upp den bredd Eskilstuna har att erbjuda. Det är en av många saker som lyfts i arbetet med Affärsplan Eskilstuna och som har landat i projektet ”Handla för Eskilstuna”.

Projektet och kampanjen Handla för Eskilstuna har sin grund i det unika samarbete kring handeln som pågått mellan Eskilstuna Innerstad, Tuna Park, Gamla staden, Torshälla handel, Ica Maxi, Folkesta och Destination Eskilstuna de senaste 3 åren. Kampanjens mål är att få Eskilstunaborna att känna att deras val gör skillnad för den stad de bor i.

Vi vill öka eskilstunabornas medvetenhet inför att deras val gör skillnad. Handla lokalt och bidra samtidigt till att fler i din stad får jobb och ökade intäkter till kommunen som kan förvaltas på vård, skola och omsorg, säger Veronica Gustafsson, centrumchef på Tuna Park.

I projektgruppen ingår representanter från Tuna Park, Eskilstuna Innerstad, Torshälla Stad, Ica Maxi, Folkesta handel, Gamla Staden och Affärsplan Eskilstuna, Eskilstuna Kommun. Nu i december kommer den första kampanjen lanseras där tio handelsprofiler berättar om sin butik och varför det är en god idé att handla på hemmaplan i jul.

– Det finns en föreställning om att utbudet är större på annan ort men med den här första kampanjen vill vi visa upp vilken bredd vi har här i Eskilstuna. Stanna på hemmaplan och bidra till ett bättre klimat och ökad service i din hemkommun, säger Isabel Gölles, VD Eskilstuna Innerstad.

– För oss är handeln ett prioriterat område bland annat då vi ser att många unga och nyanlända får sin första kontakt med arbetsmarknaden där. Kommunen är inte bara en stor arbetsgivare, vi är också en stor inköpare av både varor och tjänster. Här måste vi bättre kommunicera förutsättningarna för det lokala näringslivet, säger Sasan Shaba, näringslivsutvecklare Eskilstuna kommun.

Projektet ”Handla för Eskilstuna” är en del av en större handlingsplan med mål satta till 2020, där handla lokalt och attityd, lokala upphandlingar samt kompentensutveckling är de övergripande delarna.

För mer information:

Veronica Gustafsson, centrumchef Tuna Park, 073-359 17 77

Isabel Gölles, VD Eskilstuna Innerstad, 072-704 39 59

Sasan Shaba, näringslivsutvecklare Eskilstuna Kommun, 070-086 29 05

Stina Adolfson Kiviaho, Affärsplan Eskilstuna, 070-104 60 05

Affärsplan Eskilstuna är en gemensam strategisk plan för hur vi vill utveckla Eskilstunas näringsliv under en tioårsperiod. Planen har arbetats fram under hösten 2016 av företagare i Eskilstuna tillsammans med Eskilstuna kommun. Affärsplanen kommer att presenteras i sin helhet under Eskilstuna Näringsliv i februari 2017. Ett starkt, positivt näringslivsvarumärke och en gemensam näringslivskultur ökar Eskilstunas attraktionskraft för människor, företag och kapital. Det gynnar ditt företagande, näringslivet i stort och alla som bor och verkar i Eskilstuna.

Destination Eskilstuna AB ska vara den samlade kraften för att positionera Eskilstuna som en attraktiv ort att besöka och bo, studera, verka och investera i för turister, invånare, studenter, företagare, talanger samt potentiella inflyttare.

Bolagets övergripande mål är att verka för att Eskilstuna ska vara ett starkt varumärke och stimulera hållbar tillväxt i form av fler arbetstillfällen inom besöksnäringen och kreativa näringar.

Destination Eskilstuna AB - en del av Eskilstuna kommunkoncern.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera